Pip là gì?

Cộng đồng Tài Chính Express: Cập nhật diễn biến thị trường, tín hiệu giao dịch dành cho nhà giao dịch miễn phí

Telegram ( tín hiệu và phân tích thị trường ): https://t.me/taichinhexpress_official

Khóa Học: https://courses.taichinhexpress.com/

Youtube: https://www.youtube.com/@taichinhexpress_official

Fanpage: https://www.facebook.com/taichinhexpressofficial/

Pip là gì

Một pip đề cập đến “điểm theo phần trăm”.

Nhưng làm thế nào để bạn biết một pip ở đâu?

Đây là cách…

Đối với các cặp không có JPY trong đó, 1 pip ở  chữ số thập phân thứ 4 của cặp Forex:

Tuy nhiên…

Đối với các cặp có JPY, 1 pip nằm ở  chữ số thập phân thứ 2 của cặp Forex:

Điều gì về một pipet?

Pipet còn được gọi là pipet phân đoạn.

Đó là một chữ số thập phân cách xa một pip.

Đối với các cặp không có JPY trong đó, 1 pipet ở  chữ số thập phân thứ 5 của cặp Forex

Đối với các cặp có JPY, 1 pipet ở  chữ số thập phân thứ 3 của cặp Forex

Đặt tất cả lại với nhau và đây là những gì nó trông như thế này:

Vì thế…

Nếu EUR / USD di chuyển từ 1.1234 lên 1.1235, đó là mức tăng 1 pip.

Nếu EUR / USD di chuyển từ 1.1234 xuống 1.0234, đó là mức giảm 1000 pips.

Nếu GBP / JPY di chuyển từ 123,45 lên 123,55, thì đó là mức tăng 10 pips.

Nếu GBP / JPY di chuyển từ 123,45 xuống 120,45 thì đó là mức giảm 300 pips.

Bạn có nhận được nó cho đến nay?

Kế tiếp…

Làm thế nào để tính toán giá trị của một pip?

Cách tính giá trị của một pip rất đơn giản:

  1. Xác định giá trị mỗi pip của cặp tiền tệ này mà bạn đang giao dịch
  2. Xác định tỷ giá giao ngay giữa đơn vị tiền tệ tài khoản của bạn và đơn vị tiền tệ báo giá (“nửa sau” của cặp tiền tệ)
  3. Chuyển đổi giá trị mỗi pip từ đơn vị tiền tệ báo giá sang đơn vị tiền tệ tài khoản của bạn

Ví dụ 1:

Giả sử đơn vị tiền tệ trong tài khoản của bạn bằng CAD.

Bạn mua 100.000 đơn vị EUR / USD.

Vì thế…

Nếu EUR / USD tăng 1 pip, nó ảnh hưởng như thế nào đến P&L của bạn (tính bằng CAD)?

Bước 1: Xác định giá trị mỗi pip của cặp tiền tệ này mà bạn đang giao dịch

Vì bạn đang giao dịch EUR / USD…

EUR là tiền tệ cơ bản (“nửa đầu” của cặp tiền tệ) và USD là tiền tệ định giá (“nửa sau” của cặp tiền tệ).

Để xác định giá trị trên mỗi pip, chúng ta hãy nhìn vào đồng tiền định giá.

Nếu bạn mua 100.000 đơn vị EUR / USD…

Giá trị mỗi pip là 0,0001 x 100,000 = 10 USD mỗi pip.

Bước 2: Xác định tỷ giá giao ngay giữa đơn vị tiền tệ tài khoản của bạn và đơn vị tiền tệ báo giá

Tài khoản giao dịch của bạn bằng CAD.

Đơn vị tiền tệ báo giá là USD.

Do đó, hãy nhìn vào tỷ giá giao ngay của USD / CAD.

Bước 3: Chuyển đổi giá trị mỗi pip từ đơn vị tiền tệ báo giá sang đơn vị tiền tệ tài khoản của bạn

Giả sử tỷ giá giao ngay USD / CAD = 1,3000.

Như vậy, 1,3 x 10 = 13 CAD.

Điều này cho bạn biết rằng mỗi 1 pip chuyển động bằng EUR / USD có giá trị $ 13 CAD đối với bạn.

Ví dụ 2:

Tài khoản giao dịch của bạn bằng SGD và bạn mua 10.000 đơn vị GBP / JPY.

Nếu GBP / JPY tăng 1 pip, thì tác động đến P&L (tính bằng SGD) của bạn là gì?

Bước 1: Xác định giá trị mỗi pip của cặp tiền tệ này mà bạn đang giao dịch

Bây giờ, vì bạn đang giao dịch GBP / JPY…

GBP là tiền tệ cơ bản và JPY là tiền tệ định giá.

Nhìn vào đồng tiền định giá để xác định giá trị trên mỗi pip.

Vì bạn đã mua 10.000 đơn vị GBP / JPY…

Giá trị mỗi pip là 0,01 x 10.000 = 100 JPY mỗi pip.

Bước 2: Xác định tỷ giá giao ngay giữa đơn vị tiền tệ tài khoản của bạn và đơn vị tiền tệ báo giá

Đơn vị tiền tệ của tài khoản giao dịch của bạn là SGD.

Đồng tiền định giá là JPY.

Vì vậy, hãy nhìn vào tỷ giá giao ngay SGD / JPY.

Bước 3: Chuyển đổi giá trị mỗi pip từ đơn vị tiền tệ báo giá sang đơn vị tiền tệ tài khoản của bạn

Giả sử tỷ giá giao ngay SGD / JPY = 79,00.

Hãy tự hỏi mình điều này:

Nếu 79 JPY trị giá 1 SGD, bạn có thể nhận được bao nhiêu SGD với 100 JPY?

Vì thế…

100 ÷ 79 = 1,26 SGD.

Điều này có nghĩa là mỗi chuyển động 1 pip tính bằng GBP / JPY có giá trị $ 1,26 SGD đối với bạn.

Hiện nay…

Đừng lo lắng nếu đây là công việc quá nhiều đối với bạn.

Cộng đồng Tài Chính Express: Cập nhật diễn biến thị trường, tín hiệu giao dịch dành cho nhà giao dịch miễn phí

Telegram ( tín hiệu và phân tích thị trường ): https://t.me/taichinhexpress_official

Khóa Học: https://courses.taichinhexpress.com/

Youtube: https://www.youtube.com/@taichinhexpress_official

Fanpage: https://www.facebook.com/taichinhexpressofficial/

Author David Nguyen

Giới Thiệu Về Tác Giả

Giám đốc đào tạo/Chuyên gia phân tích của Libertex International, một tập đoàn tài chính đã có 23 năm vận hành trong lĩnh vực Forex/Hàng hóa/Chỉ số/Chứng khoán
✅ 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư tài chính. Với thành tích nổi bật trong Forex và chỉ số chứng khoán (đặc biệt là chỉ số công nghiệp Mỹ: Dow Jones Industrial Average Index)
✅ Đã đào tạo cho hơn 100 học viên kiếm được lợi nhuận từ thị trường ForexLeave a Comment

You cannot copy content of this page