Cảnh báo rủi ro với đầu tư tài chính

Giao dịch ký quỹ (margin trading) gắn liền với rủi ro cao

Giao dịch ngoại hối với đòn bẩy cao gắn liền với mức độ rủi ro lớn và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Đòn bẩy có thể giúp bạn thu về lợi nhuận, nhưng cũng có thể đi ngược lại lợi ích và gây thiệt hại cho bạn. Trước khi quyết định giao dịch ngoại hối, bạn nên xem xét cẩn thận mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khẩu vị rủi ro cá nhân. Việc đầu tư mạo hiểm có thể khiến bạn chịu một khoản lỗ cao hơn vốn đầu tư ban đầu. Bạn nên nhận thức được tất cả rủi ro liên quan đến giao dịch ngoại hối và tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập nếu bạn cảm thấy không đủ tự tin và kiến thức khi tham gia thị trường.

Nhận định thị trường từ Taichinhexpress

Bất kỳ ý kiến, tin tức, nghiên cứu, phân tích, nhận định, giá cả hoặc thông tin khác có trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là tài liệu nghiên cứu tổng thể, khuyến nghị, đề nghị, hoặc chào mời để tham gia vào thị trường tài chính. Ý kiến này cũng không trở thành chiến lược cung cấp tín hiệu giao dịch liên quan đến bất kỳ công cụ tài sản tài chính nào. Các nội dung trên taichinhexpress.com cũng không tính toán có chủ đích nhắm tới mục tiêu đầu tư, lôi kéo đầu tư, nhu cầu lợi ích của bất kỳ cá nhân hoặc nhóm/tổ chức nào. Taichinhexpress.com sẽ không chấp nhận trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin trên website.

Độ chính xác của thông tin và Miễn trừ trách nhiệm

Nội dung trên taichinhexpress.com có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau. Ý kiến có thể rất đa dạng bao gồm “Mua”, “Bán”, “Nắm giữ” hoặc các ý kiến khác. Khung thời gian của ý kiến này phụ thuộc điều kiện thị trường hiện hành và không có tần suất cập nhật cố định. Ý kiến này có thể có hoặc không liên quan tới trạng thái đầu tư, giao dịch của các thành viên taichinhexpress.com. Vào bất kỳ thời điểm nào, trong phạm vi Pháp luật cho phép, bất kỳ ai, bao gồm thành viên của nhóm, người tham gia hoặc không tham gia soạn thảo nội dung bài viết, đều có thể mua hoặc bán các loại công cụ tài chính hoặc có lợi ích vật chất đối với các tài sản tài chính được đề cập trên nội dung của web, mà không cần thông báo trước hay công bố cho bất cứ ai.

Nội dung trên taichinhexpress.com có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo và được cung cấp với mục đích duy nhất là hỗ trợ các nhà giao dịch tự đưa ra quyết định đầu tư độc lập. taichinhexpress.com đã thực hiện các biện pháp hợp lý trong khả năng để đảm bảo tính chính xác của thông tin trên trang web, tuy nhiên không có nghĩa vụ phải đảm bảo tính chính xác và sẽ không chấp nhận trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ nội dung thông tin hoặc từ việc bạn không thể truy cập được trang web, hoặc cho bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc truyền hoặc nhận thông tin.

Phân phối và trích dẫn

Trang web này không dành cho việc sao chép, trích dẫn, phân phối thông tin không có nguồn gốc. Bất cứ hành động sao chép nội dung nào từ taichinhexpress.com nhưng không đề cập nguồn gốc và không được sự đồng ý của taichinhexpress.com đều được xem là hành vi vi phạm bản quyền của website.  

Liên kết đến bên thứ ba

Liên kết đến các trang web của bên thứ ba có thể được cung cấp tại taichinhexpress.com nhằm mục đích thuận tiện cho việc cung cấp thông tin đến người dùng. Các trang web như vậy không nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi và có thể không tuân theo các tiêu chuẩn về quyền riêng tư, bảo mật hoặc khả năng truy cập như của chúng tôi. Taichinhexpress.com không xác nhận cũng không đảm bảo các dịch vụ của nhà cung cấp từ bên thứ ba, cũng như không chịu trách nhiệm về bảo mật, nội dung hoặc tính khả dụng của các trang web từ bên thứ ba, các đối tác hoặc các nhà quảng cáo doanh nghiệp.

You cannot copy content of this page