Tiền cơ sở và tiền định giá là gì?

Cơ sở và tiền tệ định giá là gì

Khi bạn nhìn vào một cặp ngoại hối lần đầu tiên, bạn có thể hỏi:

“Làm cách nào để diễn giải EUR / USD?”

“Tôi có đang mua cả EUR và USD không?”

Đừng lo lắng…

Tôi sẽ giải thích.

Trong Forex, cần 2 loại tiền tệ để tạo thành một cặp.

Và có 2 phần của ‘phương trình’:

  1. Tiền tệ cơ sở – đơn vị tiền tệ ở phần đầu tiên
  2. Trích dẫn tiền tệ – đơn vị tiền tệ trong phần thứ hai

Tính theo EUR / USD:

  • EUR là tiền tệ cơ bản – phần đầu tiên của ‘phương trình’
  • USD là đồng tiền định giá – phần thứ hai của ‘phương trình’

Đây là một ví dụ khác…

Bằng USD / JPY:

  • USD là tiền tệ cơ bản – phần đầu tiên của ‘phương trình’
  • JPY là đồng tiền định giá – phần thứ hai của ‘phương trình’

Vì vậy, làm thế nào nó hoạt động?

Giả sử EUR / USD = 1.1234…

Điều này có nghĩa là 1 € giúp bạn nhận được 1,1234 USD.

Vì vậy, nếu bạn nghĩ rằng EUR / USD sẽ cao hơn 1.1234 trong tương lai, bạn sẽ đi lâu.

Bởi vì bạn đang mong đợi:

  • Đồng tiền cơ bản EUR tăng cường
  • Báo giá tiền tệ USD suy yếu

Nó có ý nghĩa không?

Tuyệt quá!

Sau đó, chúng ta hãy chuyển sang bài học tiếp theo …

Author David Nguyen

Giới Thiệu Về Tác Giả

Giám đốc đào tạo/Chuyên gia phân tích của Libertex International, một tập đoàn tài chính đã có 23 năm vận hành trong lĩnh vực Forex/Hàng hóa/Chỉ số/Chứng khoán
✅ 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư tài chính. Với thành tích nổi bật trong Forex và chỉ số chứng khoán (đặc biệt là chỉ số công nghiệp Mỹ: Dow Jones Industrial Average Index)
✅ Đã đào tạo cho hơn 100 học viên kiếm được lợi nhuận từ thị trường ForexLeave a Comment

You cannot copy content of this page